Đang xử lý...
 
JSP Page

Nộp thuế điện tử - Nỗ lực của ngành thuế nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.


 

 

 

Với các khách hàng đang nộp tờ khai thuế tại hệ thống Vtax vẫn đăng ký NTDT được. Hướng dẫn đăng ký NTDT khi đang nộp tờ khai thuế tại Vtax theo link: viettel-ca.vn/uploads/file/download/cb455617ffa18999a36580af2892a48a73b073d2.docx


http://viettel-ca.vn