Đang xử lý...
 
JSP Page

Thông báo về kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF

Ngày 20/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 965/TCT-CNTT “V/v Thông báo kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF”. Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF kể từ ngày 15/04/2015.


Để đảm bảo hoạt động của hệ thống khai thuế qua mạng, hạn chế tình trạng quá tải và nghẽn mạng khi doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng trong thời gian cao điểm, tháng 07/2014, Tổng cục Thuế đã triển khai giải pháp chuyển đổi định dạng hồ sơ khai thuế qua mạng từ định dạng PDF sang định dạng XML. Sau thời gian vận hành thực tế, việc chuyển đổi định dạng tờ khai PDF sang định dạng XML đã giúp giảm tải cho hệ thống khai thuế qua mạng, dữ liệu của doanh nghiệp khi chuyển đổi sang định dạng XML cũng được đảm bảo chính xác, an toàn và bảo mật hơn so với định dạng PDF.
        Theo kế hoạch Tổng cục Thuế đã thông báo tại công văn số 3291/TCT-CNTT ngày 15/08/2014 về việc triển khai mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tính từ tháng 04/2015 hệ thống khai thuế qua mạng chỉ tiếp nhận hồ sơ theo định dạng của dữ liệu XML.
        Ngày 20/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 965/TCT-CNTT “V/v Thông báo kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF”. Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF kể từ ngày 15/04/2015.
 
        Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

TCT