Đang xử lý...
 
Hướng dẫn sử dụng ký bằng USB token
 
Hướng dẫn sử dụng ký bằng Mobile CA
 
Hỗ trợ

Đăng ký sử dụng dịch vụ


Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ:1. Nhập các thông tin về tổ chức/ cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ.
2. Chọn loại thiết bị Usb token
3. Nhấn “Đăng ký”

Trường hợp, khi người dùng thực hiện nhấn “ Đăng ký”, nếu chưa cài plugin hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu người dùng download và cái plugin vào máy như hình dưới:Đối với trình duyệt không tự nhận trạng thái plugin. Sau cài plugin và nhấn F5 thì người dùng phải thực hiện như sau:
4. Hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin nhập vào có đúng và đủ chưa? Nếu chưa, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo để người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin cho đúng. Nếu các thông tin nhập vào đã đúng và đủ, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại danh sách chứng thư số trong Usb token để người dùng lựa chọn:5. Người dùng chọn chứng thư số đúng, nhấn OK. Hệ thống sẽ kiểm tra chứng thư số được chọn. Nếu không hợp lệ sẽ yêu cầu người dùng chọn lại. Nếu hợp lệ sẽ hiển thị hộp thoại thông báo:Nhấn “Cancel” nếu chưa chắc chắn sử dụng dịch vụ. Nhấn “ Ok” nếu đã chắc chắn sử dụng dịch vụ.

Khi nhấn “OK” hệ thống sẽ hiển thị màn hình form hoàn thành đăng ký dịch vụ để người dùng kiểm tra lại thông tin đăng ký. Từ đó có thể quay lại sửa, xuất file pdf, ký điện tử và gửi đăng ký.6. Khi người dùng chọn “ Ký điện tử và gửi”: hệ thống xuất hiện màn hình chọn chứng thư số để người dùng lựa chọn. như hình bên dưới:7. Nhấn “Ok” để chọn chứng thư số. Màn hình nhập mã PIN xác nhận:8. Nhập mã PIN chính xác và nhấn Enter, hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin mã PIN. Nếu nhập sai sẽ yêu cầu người dùng nhập lại. Nếu đúng, hệ thống sẽ gửi về thông báo như hình bên dưới:
9. Người sử dụng kiểm tra email nhận thông tin tài khoản trong hòm thư. Thông tin mail như hình bên dưới:10. Khi nhận được email thông tin tài khoản, người dùng liên hệ với các điểm giao dịch gần nhất của Viettel để tiến hành ký hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Lưu ý:
- Mã số thuế đăng ký sử dụng dịch vụ Vtax phải là MST hiện tại đang không đăng ký nộp thuế qua mạng tại bất kỳ TVAN nào.
- Mã số thuế phải là số có 10 chữ số và thỏa mãn công thức sau:
10-MODE(S1*31+S2*29+S3*23+S4*19+S5*17+S6*13+S7*7+S8*5+S9* 3,11)=S10
Với: S1, S2.. là các chữ số tính từ vị trí thứ nhất tính từ bên trái sang phải