Đang xử lý...
 
GIỚI THIỆU
 
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (VTAX)
I. Gói dịch vụ
STT Loại Mã DV Mô tả
1 Cá nhân VTAX1 Gói dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho cá nhân
2 Tổ chức VTAX2 Gói dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho doanh nghiệp
3 VTAX3 Dịch vụ kê khai thuế qua mạng và sử dụng các ứng dụng đi kèm như tư vấn thuế, các phần mềm giá trị gia tăng…
4 VTAX4 Gói dùng thử dịch vụ
II. Giá dịch vụ
Loại Mã DV Giá ( VNĐ/Đăng ký sử dụng)
01 Năm 02 Năm
Tổ chức VTAX2 900,000 1,620,000
VTAX4 Miễn phí dịch vụ trong thời gian dùng thử
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Đối với gói VTAX4, thời gian dùng thử được quy định theo chính sách khuyến mãi hiện hành
- Hiện tại, gói VTAX4 áp dụng thời gian dùng thử là 03 tháng.